Om Mänskliga möten

Mänskliga möten grundades 2012 av Jeanette Olsson med mål att sprida kunskap och information om bemötande och kommunikation med för oss främmande kulturer, men även kommunikationsverktyg som bygger på hjärnforskning. Jeanette Olsson delar med sig av sin kunskap, sina tankar och frågeställningar på ett nära och mänskligt sätt. Mänskliga möten fortsätter att växa och efterfrågan växer sig större för varje år, då samhället ser mer rasism och intolerans samtidigt som generationer av invandrare hamnar i större och större utanförskap. Jeanette Olsson har tagit uppdrag Sverige runt i allt från skolor och bibliotek till åklagarmyndigheter och landsting med föreläsningar om utanförskap och förhållningssätt.

Jeanette Olsson

Jeanette Olsson

Mångfaldskonsult, föreläsare och författare med gedigen arbets- och livserfarenhet, arbetar för att minska utanförskapet, öka toleransen och skapa arbetsplatser och skolor där alla kan trivas. Helt enkelt ett mångfaldssamhälle.