Kulturkompetens och mångfald

Mänskliga möten

Mångfaldskonsult och föreläsare med tonvikt på möten med andra kulturer, kommunikation, attityder och förhållningssätt med mål att göra skillnad i vardagen genom att öka förståelse för människans olikheter och bjuda på en annan verklighet.

Uppdrag

  • Å va fan har ni gemensamt?
    Lika men olika… Båda växte upp i miljonprogramsområden under ett stökigt 1970-tal. Pelle i Markbacken. Jeanette i Vivalla. Kanske korsades deras vägar utan att de […]
  • Tiggare kan ingen vara
    Boken Tiggare kan ingen vara – Romska kvinnor i fyra generationer sträcker sig över tre sekel och tre kontinenter. Det är berättelsen om fyra generationers romska […]

Tjänster

Kulturkompetens

Kulturkompetens

Vi har alla olika frågeställningar kring kulturer och sociala koder men det är sällan vi pratar om det – möjligtvis i köket med familj och nära vänner. Vilka är dom vanligaste fördomarna och går dom att motverka?

Tiggare kan ingen vara

Tiggare kan ingen vara

Tiggare kan ingen vara berättas med texter skrivna av Jeanette Olsson i samarbete med författaren Gunilla Lundgren. Boken är tvåspråkig, på svenska och romska (kelderash), som är Jeanette Olssons modersmål. Tiggare kan ingen vara vänder sig till en stor läsekrets och kan användas i den svenska undervisningen.

Mångfaldens möjligheter

Mångfaldens möjligheter

Vilka är de tysta, eller till och med dolda, kulturerna i vår närhet? Vilka situationer kan uppstå där kulturen och språket leder till missförstånd? Till exempel, var kan man köpa den där räkmackan som man kan glida på?

Genom att sprida kunskap och lära oss våra likheter och olikheter kan vi skapa ett demokratiskt samhälle där alla kan trivas, oavsett bakgrund.

Kontakt